Uitgangspunten bestuur OZC´57

OZC´57 wil graag in ledenaantal en financieel een stabiele zwemvereniging zijn, die door en met haar leden gezellige en veilige zwemactiviteiten organiseert.

OZC´57 sluit bij inschrijving niemand uit, in beginsel is iedereen die wij training kunnen bieden welkom. Jong of oud, afkomstig uit iedere windstreek of (geloofs)overtuiging, atletisch of licht beperkt, iedereen is welkom. We trekken de grens bij die (aspirant)leden waarbij wij onvoldoende vaardig zijn om een veilige en prettige activiteit te kunnen bieden.

Van belang vinden wij het begrip vereniging. Hieronder verstaan wij: een samenwerkingsvorm tussen 2 of meer personen (leden) met een gemeenschappelijk doel. Wij verwachten dan ook dat de leden van OZC´57 er allemaal actief aan bijdragen om een veilige en gezellige zwemclub te zijn.

OZC´57 levert kwalitatief goede activiteiten die aansluiten bij de doelstellingen van de verschillende afdelingen. De afdelingen van OZC´57 zijn:

  • Recreatief (waarbinnen zwemvaardigheid, trim- en diplomazwemmen en plonspret) doelstelling: gezellig en sportief met elkaar zwemmen;
  • Waterpolo (inclusief minipolo), doelstelling: het steeds verbeteren van de teamprestatie.

OZC´57 is geen topsport vereniging, we zien onszelf eerder als kweekvijver. Voor leden die het Brabantse niveau willen overstijgen, biedt OZC´57 geen passende trainingen.

Naast de zwemafdelingen zijn nog een aantal andere gebieden waar het bestuur zich op richt:

  • Bestuur: omdat we een vereniging zijn, dragen alle kaderleden een eigen verantwoordelijkheid voor naar beste vermogen vormgeven aan de activiteit die zij op zich hebben genomen. Het bestuur ondersteunt hen daarbij. Mochten zich problemen voordoen, kan het bestuur hierin een bemiddelende dan wel beslissende rol hebben, uiteraard in lijn met de statuten en het huishoudelijk reglement.
  • Financiën: Financieel beleid: goede prijs – kwaliteit verhouding met een streven om de kosten zo laag mogelijk te houden, zonder daarbij de kwaliteit van de activiteiten tekort te doen. Binnen het werkgebied financiën zijn 2 functies actief: de penningmeester en de ledenadministratie.
  • PR: is zowel gericht op de interne als de externe communicatie. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de website, de nieuwsbrief aan de leden, het contact met de sponsoren …