Recreatief

Binnen de afdeling recreatief hebben we verschillende onderdelen, onderdelen voor kinderen, maar ook voor volwassenen.

We beginnen bij de jongste:

OZC ‘57 begint met superspetters ABC lessen in September 2022.

SuperSpetters: 

Na de zomervakantie starten wij (Oisterwijkse Zwem- en Waterpolo Club ‘57) met de Superspetters ABC zwemlessen. Op de woensdagavond gaan we in Zwembad Den Donk 1 keer per week 45 minuten lang kinderen vanaf 5 jaar, in groepjes van 6 tot 8 kinderen, in 20 maanden (exclusief vakantietijd) leren om zo goed te zwemmen dat ze op het niveau van het C diploma zwemvaardig zijn. Dit is een inschatting en zeker geen garantie! Ieder kind is anders en leert op zijn of haar eigen snelheid.

SuperSpetters is de zwemles methode van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) waarbij kinderen op een leuke manier goed leren zwemmen en er veel aandacht is voor persoonlijk contact. Ook ouders worden goed op de hoogte gehouden van het leertraject.

Kinderen vanaf 5 jaar krijgen in kleine groepjes zwemles van gediplomeerde lesgevers welke in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen willen we eventueel een pilotjaar doen met kinderen van 4 jaar.

Na de periode waarin kinderen gewend raken aan het water, worden eerst de crawlslagen aangeleerd en vervolgens de enkelvoudige rugslag en de schoolslag.

De belangrijkste voordelen van SuperSpetters

– Voor kinderen vanaf 4 of 5 jaar

– Groepjes van maximaal 8 kinderen

– Gediplomeerde lesgevers + VOG

– In 20 maanden afzwemmen voor het Superspetters diploma dat gelijk is aan het C Zwemdiploma*

– De borstcrawl en rugcrawl als uitgangspunt

– Survivalelementen en fun

– Gebruik van een zwembril en flippers

– Een eigen zwemboek om voortgang te volgen

– Beloningsmomenten met stickers

– Regelmatige communicatie met de ouders over vorderingen van het kind

* dit is een richtlijn, gebaseerd op een pilotgroep met een startleeftijd van 5 jaar en 1 keer per week 45 minuten zwemles.

Opbouw zwemlestraject

In de eerste fase van de zwemles raken kinderen gewend aan het water. Na deze fase staan de borstcrawl en rugcrawl centraal. Dit zijn voor veel kinderen natuurlijke zwemslagen, die daardoor makkelijker aan te leren zijn. Later in het traject leren de kinderen de enkelvoudige rugslag en de schoolslag. Verschillende survivalelementen, bijvoorbeeld de HELP-houding, hurksprong en draai om de lengte as worden al in een vroege fase aangeleerd. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen niet alleen goed leren zwemmen, maar dat ze zich ook kunnen redden in het water tijdens onverwachte situaties.

Tijdens de zwemlessen maken kinderen gebruik van een zwembril en zogeheten zoomers (kleine flippers). Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren op het oefenen van de zwemslagen en leren ze sneller zwemmen. De ervaring leert dat kinderen het zwemmen met deze materialen erg leuk vinden.

De zoomers zorgen voor goede krachtige crawlbenen. De zwembril wordt alleen gebruikt bij oefeningen waarbij de zwemslagen worden aangeleerd of verbeterd. Alle vaardigheden waarbij onderwater oriëntatie en survival centraal staan worden zonder zwembril uitgevoerd. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen zelf ervaren wat het water met hen doet, werken we zo weinig mogelijk met drijfmiddelen maar wel met hulpmiddelen.

Communicatie

Een belangrijk onderdeel van de SuperSpetters zwemles is de communicatie met ouders en het kind. Voor de start van de zwemlessen worden ouders goed geïnformeerd over het zwemlestraject en tijdens speciale kijklessen (4 keer per seizoen) kunnen ouders aan de badrand de vorderingen van het kind aanschouwen.

Kinderen ontvangen bij aanvang van het zwemlestraject een persoonlijk zwemboek. In dit zwemboek zitten leuke zwemlesverhalen voor de kinderen, kunnen beloningsstickers worden geplakt en staat handige informatie voor de ouders.

De prijs is de contributie van OZC ‘57 met daarnaast de kosten voor het gebruik van de superspettersmethode per kind (en de aanschaf van het benodigde materiaalpakket voor uw kind persoonlijk.

Dit komt voor superspetters per seizoen (1 schooljaar) naar schatting uit op recreantencontributie van de betreffende jaren + eenmalige materiaalkosten per kind (ongeveer 25 euro bij normaal gebruik).

Voor vragen kunt u mailen naar pr@ozc57.nl of recreatief@ozc57.nl

SuperSpetters wordt op woensdagavond gegeven, de lestijden vind je hier

Het sterrenplan: 

“Op een speelse manier, alle onderdelen van de zwemsport leren kennen.” 

Heb jij je Zwem-ABC gehaald en wil je wel blijven zwemmen? Ben jij een echte waterrat, maar weet je nog niet zo goed welke zwemsport het beste bij je past? Of vind je alle zwemsporten leuk, en wil je nog even niet kiezen? Dan is het Sterrenplan echt iets voor jou! Het sterrenplan bestaat uit een circuit vorm waarin de verschillende onderdelen die we binnen de vereniging aanbieden aan geboden worden. Hierbij kunt u denken aan het survival zwemmen, snorkelen, minipolo en het wedstrijdzwemmen. Per jaar worden een vijftal toetsen afgenomen om de vorderingen te peilen. Aan het einde van het seizoen komt hier een advies uit van de zwemtrainers bij welke afdeling uw kind het beste past. Na afloop van iedere toets krijgt men een certificaat en een sticker voor op de sterrenplan-poster.

Het sterrenplan duurt één seizoen en wordt gegeven op woensdagavond. De lestijden vind je hier.

C-sterdiploma: 

“De opstap naar het zwemvaardigheid-diploma.” 

Binnen het C-ster onderdeel staat het verbeteren van de zwemslagen centraal. Het C-ster diploma kan gezien worden als een voorbereiding op de diverse diplomaonderdelen zoals het zwemvaardigheids-diploma, snorkelen en survival.

Deze lessen worden gegeven op maandag en woensdag ( U kiest voor één bepaalde dag en tijd) De lestijden vind je hier.

Nadat het C-ster diploma is behaald kan verder gegaan worden met het behalen van de volgende diploma’s:

Zwemvaardigheid 1, 2 en 3: 

“Hier wordt je echt zwemveilig.” 

Bij het onderdeel zwemvaardigheid staat het technisch verbeteren van de slagen centraal. Verder leert men ook nieuwe slagen en vaardigheden, dan kun je bijvoorbeeld denken aan de vlinderslag en bv. keerpunten maken. Ook zitten er in deze lessen kleine stukjes van de andere onderdelen verwerkt. Wie het Zwem-ABC of het C-ster diploma heeft behaald, heeft het predicaat zwemveilig. Maar je kunt de zwemvaardigheid nog verder vergroten met de zwemvaardigheidsdiploma’s 1, 2 en 3.

Deze lessen worden gegeven op maandag en woensdag ( U kiest voor één bepaalde dag en tijd) De lestijden vind je hier.

*(Zowel bij het C-ster diploma als het zwemvaardigheids-diploma zwemt men de eerst zwemdag van de maand met kleding)

Snorkelen: 

“Het begin van de duikmeester.” 

Tijdens deze lessen worden de beginselen van het snorkelen aangeleerd, zodat men allerlei trucjes onder water kan uithalen. Wie geïnteresseerd is in de wereld onder water heeft een leuke basis met het zwemvaardigheids-diploma snorkelen. Er zijn 3 diploma’s met snorkelen te behalen. Je doet per diploma examen. Om snorkelen 1, 2 of 3 te behalen, moet je het zwem-ABC of het C-ster diploma hebben.

Snorkelen wordt op maandagavond gegeven, de lestijden vind je hier

Survival:

“Red jezelf en je vriendje.” 

Nieuw vanaf 7 september:

Bij het zwemvaardigheids-diploma survival leer je hoe je jezelf kunt redden als je onverwachts in het water terecht komt. En je leert ook wat je absoluut niet moet doen als een vriendje in nood is.
Alle onderdelen worden gekleed uitgevoerd. Dat is erg zwaar, maar als je iemand ziet verdrinken heb je ook niet de tijd om alles uit te trekken. Daarom oefenen wij met de kleren aan!
Ook bij survival zijn er 3 diploma’s te behalen, en je moet het zwem-ABC of het C-ster diploma in je bezit hebben om aan de lessen deel te nemen .

Survival wordt gegeven op woensdagavond De lestijden vind je hier.

Trimzwemmen: 

“Goed voor de conditie, zodat u zich weer fit en lenig voelt” 

Deze afdeling is voor de jeugd vanaf 16 jaar en voor volwassenen. In deze afdeling bieden we twee onderdelen aan:

Conditietraining: Bij de conditietraining wordt onder begeleiding van een trainer gewerkt aan uw uithoudingsvermogen waardoor uw conditie verbeterd. Ook is het mogelijk om tijdens deze lessen andere zwemslagen te leren.

Aquajoggen: Lekker bewegen in het water. Het aquajoggen is goed voor het trainen van de spieren en voor uw uithoudingsvermogen. Voor het trimzwemmen bestaat de mogelijk om twee keer in de week te trainen.

De conditietrainingen worden op maandag en op woensdagavond gegeven. Op woensdagavond wordt tevens het aquajoggen aangeboden. De trainingstijden vind je hier.