Superspetters

SuperSpetters is de zwemles methode van de KNZB waarbij kinderen vanaf 5 jaar op een leuke manier goed leren zwemmen. Er is veel aandacht voor persoonlijk contact.
In groepjes van 6 tot 8 krijgen ze 45 minuten les. In 20 maanden (exclusief vakantieperiodes) leren de kinderen zo goed zwemmen dat ze op het niveau van het C diploma zwemvaardig zijn. Dit is een inschatting dus geen zekerheid. 

Voordat uw kind aan de superspetter les na de zomervakantie kan deelnemen mag uw kind een proefles komen zwemmen om te kijken of uw kind in de groep past en of uw kind het leuk vind.

Na de periode waarin kinderen gewend raken aan het water, worden eerst de crawlslagen aangeleerd en vervolgens de enkelvoudige rugslag en de schoolslag.

De belangrijkste voordelen van SuperSpetters

– Voor kinderen vanaf 5 jaar
– Groepjes van maximaal 8 kinderen
– Gediplomeerde lesgevers + VOG
– In 20 maanden afzwemmen voor het Superspetters diploma dat gelijk is aan het C Zwemdiploma (dit is een richtlijn, gebaseerd op een pilotgroep met een startleeftijd van 5 jaar en 1 keer per week 45 minuten zwemles)
– De borstcrawl en rugcrawl als uitgangspunt
– Er worden survivalelementen en andere leuke dingen aangeboden
– Er wordt een zwembril en flippers gebruikt
– De kinderen krijgen een eigen zwemboek om voortgang te volgen
– Er zijn verschillende beloningsmomenten met stickers
– Er is regelmatige communicatie met de ouders over vorderingen van het kind

Opbouw zwemlestraject

In de eerste fase van de zwemles raken kinderen gewend aan het water. Na deze fase staan de borstcrawl en rugcrawl centraal. Dit zijn voor veel kinderen natuurlijke zwemslagen, die daardoor makkelijker aan te leren zijn. Later in het traject leren de kinderen de enkelvoudige rugslag en de schoolslag. Verschillende survivalelementen, bijvoorbeeld de HELP-houding, hurksprong en draai om de lengte as worden al in een vroege fase aangeleerd. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen niet alleen goed leren zwemmen, maar dat ze zich ook kunnen redden in het water tijdens onverwachte situaties.

Tijdens de zwemlessen maken kinderen gebruik van een zwembril en zogeheten zoomers (kleine flippers). Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren op het oefenen van de zwemslagen en leren ze sneller zwemmen. De ervaring leert dat kinderen het zwemmen met deze materialen erg leuk vinden.

De zoomers zorgen voor goede krachtige crawlbenen. De zwembril wordt alleen gebruikt bij oefeningen waarbij de zwemslagen worden aangeleerd of verbeterd. Alle vaardigheden waarbij onderwater oriëntatie en survival centraal staan worden zonder zwembril uitgevoerd. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen zelf ervaren wat het water met hen doet, werken we zo weinig mogelijk met drijfmiddelen maar wel met hulpmiddelen.

Communicatie

Een belangrijk onderdeel van de SuperSpetters zwemles is de communicatie met ouders en het kind. Voor de start van de zwemlessen worden ouders goed geïnformeerd over het zwemlestraject en tijdens speciale kijklessen (4 keer per seizoen) kunnen ouders aan de badrand de vorderingen van het kind aanschouwen.

Kinderen ontvangen bij aanvang van het zwemlestraject een persoonlijk zwemboek. In dit zwemboek zitten leuke zwemlesverhalen voor de kinderen, kunnen beloningsstickers worden geplakt en staat handige informatie voor de ouders.

De prijs is de contributie van OZC ‘57 met daarnaast de kosten voor het gebruik van de superspettersmethode per kind (en de aanschaf van het benodigde materiaalpakket voor uw kind persoonlijk.

Dit komt voor superspetters per seizoen (1 schooljaar) naar schatting uit op recreantencontributie van de betreffende jaren + eenmalige materiaalkosten per kind (ongeveer 25 euro bij normaal gebruik).

Voor vragen kunt u mailen naar pr@ozc57.nl of recreatief@ozc57.nl

SuperSpetters wordt op woensdagavond gegeven, de lestijden vind je hier