De Algemene Ledenvergadering 2021 wordt gehouden op dinsdag 20 april 2021, aanvang 20:00 uur

Bij deze nodigen wij alle leden, en ouders van leden van OZC’57 uit tot het digitaal bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2021.

Indien u de ALV 2021 digitaal wilt bijwonen, meld u dan aan bij bestuur@ozc57.nl
U krijgt dan een linkje toegestuurd voor het bijwonen van de ALV 2021.

Het jaarverslag 2020 en de notulen van de ALV d.d. 13-10-2020 zijn te vinden op de website

Zeker omdat we dit jaar nog niet hebben kunnen/mogen zwemmen, hopen we jullie allemaal digitaal weer te ontmoeten, graag tot dan.