Grondige revisie Protocol Verantwoord Zwemmen (versie 2.0 – 01-07-2020)

We zijn weer gestart met de trainingen. Deze week heeft overleg plaatsgevonden met Optisport. Na de vakantieperiode zijn er veel richtlijnen veranderd. Ook op onze locatie zijn deze wijzigingen door Optisport doorgevoerd. Houdt je aub aan de richtlijnen, dan is de kans het grootst dat we allemaal gezond kunnen blijven sporten!

Belangrijkste richtlijnen:

 • Bijna alle beperkingen zijn opgeheven. De basisregels zijn uiteraard nog wel van kracht:
  • Blijf thuis bij klachten, ook al zijn ze mild en laat je testen. Blijf ook thuis als huisgenoten positief getest zijn op Corona. Informeer de vereniging als je positief getest bent en in de 10 dagen daarvoor nog gezwommen hebt. Dan informeren wij de overige leden (uiteraard zonder je naam te noemen);
  • Houdt 1,5 meter afstand tijdens: binnenkomst, omkleden, lopen op het bad én in de kleedruimten en bij vertrek;
  • Was je handen bij binnenkomst van de accommodatie.
 • We vragen je nog altijd de zwemkleding thuis onder je gewone kleding aan te doen. Dit vragen we om de verschillende groepen zo veel mogelijk gescheiden te houden. Daardoor gaat het wisselen ook sneller en kunnen de oude trainingstijden weer gehanteerd worden. We willen het wisselen als volgt vormgeven;
  • Je kunt je achter het horecagedeelte uitkleden bij het dragen van je zwemkleding onder je gewone kleding. Je gaat via de deur bij de horeca naar binnen. Omkleden in de sporthal gaat niet meer omdat op korte termijn de buitensport weer binnen komt trainen.
  • Als je je toch liever in een kleedcabine omkleedt, maak dan bij binnenkomst gebruik van de kleine kleedhokken;
  • Neem in beide gevallen al je kleding mee het zwembad op. Straatschoenen doe je altijd in een zak of zwemtas. Deze mogen niet los op de zwembadvloer staan;
  • Eventueel kun je een locker gebruiken, deze zijn weer beschikbaar;
  • Na de zwemactiviteit mag er gedoucht worden. Dit mag uiteraard allen bij de douches die niet zijn afgeplakt. Ook tijdens het douchen is 1,5 meter afstand de regel, zorg dus dat er niet te veel mensen in de doucheruimte aanwezig zijn;
  • Je kleed je bij vertrek om in een van de grote kleedcabines. Dit is wederom om zwemmers van verschillende groepen elkaar zo weinig mogelijk te laten tegenkomen;
  • In tegenstelling tot voor de zomervakantie wordt er niet meer na iedere wisseling gedesinfecteerd. Er desinfectiemateriaal aanwezig waarmee je je eigen omkleedplek kunt schoonmaken vóórdat je er gebruik van maakt. Desinfectiemateriaal kan opgehaald worden bij de receptie/kassa van Optisport.
 • We registreren de leden die aan de activiteiten deelnemen. Mocht er een melding komen van een lid met vastgestelde corona, informeren wij de overige leden die gelijktijdig op het bad zijn geweest. (Uiteraard zonder de naam van dit lid bekend te maken).;
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Volwassenen dienen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven in elke situatie en op iedere locatie (dus zowel binnen als buiten) onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden, maar wel tot volwassenen; Tijdens sportactiviteiten is normaal spelcontact toegestaan voor alle leeftijden. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht te worden genomen voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassen;
 • Het is niet meer noodzakelijk voor zwemonderwijzers om tijdens de les afstand te houden tot leerlingen (tot 18 jaar);
 • Tijdens banenzwemmen is geen afstandsbeperking meer van kracht;
 • Volwassenen mogen tijdens het recreatief zwemmen weer in de waterspeelplaats aanwezig zijn met hun kinderen. Wel dienen zij altijd 1,5 meter afstand te houden tot andere volwassenen;
 • Er mag zowel op de kant als in het water weer getraind worden met (speel- en drijf)materialen;
 • Als we de omkleedruimten en de zwemzaal netjes achterlaten, hoeft er niet meer gepoest te worden tussen de trainingen;
 • Bezoekers die na de zwemactiviteit de horeca bezoeken moeten zich in de horeca registreren bij Optisport. Hiervoor is een inschrijfformulier beschikbaar bij het betreden van de horeca. Deze contactgegevens worden maximaal 4 weken bewaard;
 • Toevoeging: zingen en schreeuwen is niet toegestaan;
 • Mochten er na deze richtlijnen nog vragen zijn, stel ze bij een van de trainers. Mocht het een nieuw onderwerp zijn, dan overleggen we daarover even met Optisport en verwerken we het antwoord in deze opsomming.